počasí

statistika

Ankety

nejoblíbenější učitel/ka

Hana Feyglová (447)
 

Hana Koutová (405)
 

Hana Feyglová (405)
 

Josef Beneš (429)
 

Dana Pokorná (411)
 

Irena Říhová (416)
 

Něco o škole

Škola, ve které je umístěna hlavní budova, v ulici Husova 9, byla založena zemskou školní radou již v roce 1893. V roce 1897 byla rozdělena pod 2 správy na obecnou školu chlapeckou a dívčí. Od roku 1897 do roku 1953 zde byla národní škola chlapecká. Od roku 1953 do roku 1958 zde působila 2. osmiletá střední škola a od roku 1959 Základní škola.

Škola je 14 třídní. Na I. stupni je 6 tříd, II. stupeň má 8 tříd, školní družina má 2 oddělení. Materiální zabezpečení je velmi dobré zejména na II. stupni (odborné učebny fyziky, chemie a biologie, výtvarné výchovy, jazyková učebna, školní dílna, 2 tělocvičny, školní hřiště, 2 počítačové učebny, žákovská knihovna, školní jídelna).